Σεμινάρια

Οι πολλαπλές λειτουργίες της μουσικής και των άλλων τεχνών στην αγωγή και εκπαίδευση παιδιών από τη βρεφική μέχρι την εφηβική ηλικία 

Ετήσιο e-learning σεμινάριο με σύγχρονη εκπαίδευση (live streaming)

Τα σεμινάρια, αν και διαδικτυακά, έχουν βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες και πραγματοποιούν δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν τόσο δια ζώσης με τους μαθητές τους, όσο και εξ, αποστάσεως.

Κάθε επιμορφωμένος, κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα, παραλαμβάνει ένα μικρό σετ μουσικών οργάνων και υλικών που θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις τηλεδιασκέψεις.

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, αλλά και θεατρολόγους και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να παρουσιάσει βασικές λειτουργίες της μουσικής αγωγής και αφετέρου να δείξει τρόπους με τους οποίους η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη πολλαπλών στόχων στην εκπαίδευση.

​     Οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων

 1. Η μουσική ως εργαλείο Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης

 2. Βασικές Αρχές Ρυθμικής Αγωγής

 3. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Α΄μέρος)

 4. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Β΄μέρος)

 5. Η μουσική ως μέσο συνύπαρξης – Το φαινόμενο El Sistema.

 6. Το παιχνίδι της φλογέρας

 7. Ξεκινώντας τη γραφή και την ανάγνωση στη μουσική. Η γραφική παρτιτούρα.

 8. Αυτοσχέδια μουσικά όργανα και αυτοσχεδιασμός.

 9. Μουσική και Ειδική Αγωγή: Η συνάντηση, μέσω της μουσικής, με τον «αλλιώτικο άλλο»

 10. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους τέχνης. Α΄ μέρος.

 11. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους τέχνης. Β΄ μέρος.

 12. Σύνοψη σεμιναρίου.

Έναρξη: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Παιδί και Τέχνη - Θεατρικό παιχνίδι και Μουσικοκινητική 

Ανοίγοντας δρόμο στην έκφραση και τη δημιουργία μέσα από τα μονοπάτια του θεάτρου, της μουσικής

και άλλων τεχνών

Ετήσιο σεμινάριο δια ζώσης - Εισηγητές: Παναγιώτης Τσιρίδης, Μαριάνθη Φωτάκη

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, θεατρολόγους και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, αλλά και σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν με παιδιά μέσα από τις τέχνες.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να παρουσιάσει βασικές λειτουργίες της θεατρικής και μουσικής αγωγής και τη σύνδεσή τους με τις άλλες τέχνες, και αφετέρου να δείξει τρόπους με τους οποίους η τέχνη γενικότερα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη πολλαπλών στόχων στην εκπαίδευση.

 

Οι συναντήσεις με τους εισηγητές είναι διαμορφωμένες ώστε τα θέματα του σεμιναρίου να αναπτύσσονται τόσο σπονδυλωτά όσο και σπειροειδώς: Σε κάθε συνάντηση παρουσιάζεται μια καινούργια θεματική, ενώ παράλληλα τα βασικότερα σημεία επανέρχονται σε μεγαλύτερη ανάλυση έτσι ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορούν να εξοικειωθούν εμβαθύνοντας σε αυτά.

Έναρξη: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Τέχνη και μουσείο – Δημιουργία και εκπαίδευση

Κύκλος σεμιναρίων σχετικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την τέχνη

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει πρακτική γνώση και εξάσκηση καθώς και την απαραίτητη μεθοδολογική προσέγγιση βάσει θεωρητικών μοντέλων, σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία, χώρους τέχνης και άλλες δομές πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και κυρίως τα απαραίτητα βιώματα ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δράσεις μέσα από τις οποίες παιδιά, νέοι και ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να αναπτύξουν μία ουσιαστική σχέση με την τέχνη και αφετέρου να συναντηθούν δημιουργικά με τα εκθέματα, τον εαυτό τους και τους άλλους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσειοπαιδαγωγούς, επιμελητές εκθέσεων, και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη δημιουργική συνάντηση του κοινού με τα έργα τέχνης.

Οι συναντήσεις:

 • Γνωριμία με την ομάδα μέσα από διαδραστική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μια πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση.

 • «Δημιουργώντας σχέση με το έκθεμα» Φιλοσοφία, μέθοδοι και τεχνικές για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την τέχνη». Α΄ μέρος

 • «Δημιουργώντας σχέση με το έκθεμα» Φιλοσοφία, μέθοδοι και τεχνικές για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την τέχνη». Β΄ μέρος

 • Μουσική και εικαστικά. Τεχνικές αξιοποίησης όλων των τεχνών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εργαστήρια σε ομάδες.

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος – ανάθεση εργασιών κατά άτομο ή σε ομάδες.

 • Παρουσίαση των εργασιών των συμμετεχόντων. Σχόλια και συζήτηση.

Έναρξη: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

-Για ποιο λόγο αξιοποιούμε τα μουσεία στην εκπαίδευση;
-Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
-Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
-Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στα Μουσεία» που διοργανώνεται για 24η χρονιά από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την έννοια της μουσειακής εκπαίδευσης.

Η διάρκεια είναι 200 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητικό (120 ώρες) και πρακτικό μέρος (80 ώρες). Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιούνται εισηγήσεις από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναλόγως με τη θεματική ενότητα.
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, αλλά και να μελετήσουν και να πραγματοποιήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του σεμιναρίου (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

FOLLOW ME

 • Wix Facebook page

© 2012 by Panayiotis Tsirides

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now