Σεμινάρια

Οι πολλαπλές λειτουργίες της μουσικής και των άλλων τεχνών στην αγωγή και εκπαίδευση παιδιών από τη βρεφική μέχρι την εφηβική ηλικία 

Ετήσιο e-learning σεμινάριο με σύγχρονη εκπαίδευση (live streaming)

Τα σεμινάρια, αν και διαδικτυακά, έχουν βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες και πραγματοποιούν δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν τόσο δια ζώσης με τους μαθητές τους, όσο και εξ, αποστάσεως.

Κάθε επιμορφωμένος, κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα, παραλαμβάνει ένα μικρό σετ μουσικών οργάνων και υλικών που θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις τηλεδιασκέψεις.

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, αλλά και θεατρολόγους και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να παρουσιάσει βασικές λειτουργίες της μουσικής αγωγής και αφετέρου να δείξει τρόπους με τους οποίους η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη πολλαπλών στόχων στην εκπαίδευση.

​     Οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων

 1. Η μουσική ως εργαλείο Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης

 2. Βασικές Αρχές Ρυθμικής Αγωγής

 3. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Α΄μέρος)

 4. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Β΄μέρος)

 5. Η μουσική ως μέσο συνύπαρξης – Το φαινόμενο El Sistema.

 6. Το παιχνίδι της φλογέρας

 7. Ξεκινώντας τη γραφή και την ανάγνωση στη μουσική. Η γραφική παρτιτούρα.

 8. Αυτοσχέδια μουσικά όργανα και αυτοσχεδιασμός.

 9. Μουσική και Ειδική Αγωγή: Η συνάντηση, μέσω της μουσικής, με τον «αλλιώτικο άλλο»

 10. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους τέχνης. Α΄ μέρος.

 11. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους τέχνης. Β΄ μέρος.

 12. Σύνοψη σεμιναρίου.

Έναρξη: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
logo_eng-simple-1 αντίγραφο.jpg

Τέχνη και μουσείο – Δημιουργία και εκπαίδευση

Κύκλος σεμιναρίων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την τέχνη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει πρακτική γνώση και εξάσκηση καθώς και την απαραίτητη μεθοδολογική προσέγγιση βάσει θεωρητικών μοντέλων, σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία, χώρους τέχνης και άλλες δομές πολιτισμού και εκπαίδευσης. Με τον Παναγιώτη Τσιρίδη, μουσικοπαιδαγωγός & συγγραφέας και την Κατερίνα Ρογκάκου, ιστορικός, παιδαγωγός πολιτισμού, μουσειοπαιδαγωγός

2, 9, 23 Φεβρουαρίου, 2, 16, 23 Μαρτίου, 6, 13 Απριλίου, 4 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 20:15-22:15

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 200€ & 180€ για φοιτητές και ανέργους

Για προεγγραφές έως 31/12/2021 συνολικό κόστος συμμετοχής: 160€

Πραγματοποιείται μέσω zoom

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.thf.gr

Έναρξη: Θα ανακοινωθεί προσεχώς